HD Bank FC nhận giải 3

HD Bank FC nhận giải 3

Posté le: April 11, 2013
Dans:
Fil de discussion: Aucun

Bá Quang, cầu thủ Ēại diện HD Bank FC lên nhận giải 3 Thăng Long Cup 2012 với Mr. Thiết là huấn luyện viên của HD Bank và Cường Quá»’c FC.

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay