Lê Quang Liêm trở về nước – Le Quang Liem comes back to Vietnam

Lê Quang Liêm trở về nước – Le Quang Liem comes back to Vietnam

Posté le: June 14, 2013
Dans:
Fil de discussion: Aucun

Chiều tá»’i 12-6, kỳ thủ Lê Quang Liêm và Ä’á»™i tuyển cờ vua Việt Nam Ēã về Ēến TP HCM sau khi xuất sắc giành ngôi vô Ēịch thế giới cờ chớp 2013 vừa kết thúc tại…

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay